Абітурієнтам

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Дорогі юнаки та дівчата, всі хто бажає навчатись!

Обираючи спеціальність – ви обираєте своє майбутнє!

Попереду п’ять років навчання, які повторити навряд чи можливо. Тому під час вибору спеціальності на усе подальше життя вам треба визначити:

–        переваги обраної спеціальності, включаючи перелік предметів;

–        де і ким ви будете працювати в майбутньому.

 Опис спеціалізацій.

 Електронні прилади та пристрої сьогодення – це:

– техніка різноманітного зв’язку,

– радіоелектронна техніка спеціального призначення (також авіаційна);

– мережева апаратура;

– комп’ютери з периферійними пристроями;

– офісна  оргтехніка;

– телевізійна, відео- та аудіотехніка;

– побутові електронні пристрої з мікропроцесорами тощо.

Навчання за спеціалізацією «Електронні прилади та пристрої» передбачає опанування

 • інформатикою та обчислювальною технікою;
 • засобами та методами комп’ютерного проектування електронної апаратури;
 • конструюванням, виробництвом та діагностикою працездатності електронної апаратури;
 • методами тестових випробувань апаратури;
 • дисциплінами економічного напряму та менеджменту.

    Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу – це інформаційно-вимірювальні системи, що побудовані на основі комп’ютера та призначені для вирішення таких задач:

– вимірювання параметрів електромагнітних хвиль, що використовуються для передавання та приймання інформації у бездротових мережах та напрямах;

– визначення рівнів взаємних завад засобів зв’язку та телекомунікації;

– вирішення задач оптимального розташування засобів зв’язку та телекомунікації на обмеженій території (в обмеженому просторі).

Менеджмент використання електромагнітних випромінювань означає управління розподілом робочих частот засобів зв’язку та телекомунікації та їх розташування на місцевості (у просторі) з метою забезпечення належної якості їх сумісного функціонування.

Навчання за спеціалізацією «Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу» передбачає опанування

 • системним програмуванням;
 • методами розробки і обслуговування комп’ютерних систем та периферійних пристроїв;
 • практикою вирішення задач прогнозування зон досяжності зв’язку;
 • способами вирішення задач моніторингу випромінювань та оптимізації розташування радіоелектронних засобів в обмеженому просторі;
 • дисциплінами економічного напряму та менеджменту.

   Наші випускники успішно працюють на посадах експертів, аналітиків, провідних менеджерів, інженерів-конструкторів в компаніях «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, підприємствах: АНТК «Антонов», «Воля-Кабель», фірмах з розробки, збірки та обслуговування радіоелектронної та комп’ютерної апаратури та ін. Крім того, вони успішно відкривають свої фірми з ремонту, розробки, виробництва та продажу апаратури і постачання комплектуючих деталей і вузлів.

Прийом абітурієнтів здійснюється за результатами незалежного оцінювання з української мови,  математики, фізики або іноземної мови. Здійснюється прийом молодших спеціалістів на 2 і 3 курси. Здійснюється прийом бакалаврів на 5 курс.

На випускників чекають підприємства і компанії, де потрібні фахівці, здатні розв’язувати завдання як у спеціалізованих областях електроніки, так і практично будь-які проблеми з розробки, виробництва, придбання та продажу сучасних електронних компонентів та апаратури. Це також фірми з надання послуг зв’язку, ремонту комп’ютерної техніки, створення локальних комп’ютерних мереж, обслуговування, продажу і ремонту автомобілів, державні і приватні медичні заклади тощо. Крім того, кращі студенти запрошуються на кафедру як аспіранти і викладачі-стажери.

Деякі викладачі кафедри радіоелектронних пристроїв та систем викладають англійською мовою. З 1999 року в Національному авіаційному університеті успішно функціонує навчання технічним спеціальностям англійською мовою. Навчання англійською є великою перевагою НАУ. Додатково до диплому випускники одержують сертифікат про спеціальну вищу освіту, здобуту англійською мовою. Це значно покращує шанси вдалого працевлаштування і подальшого кар’єрного росту.

На кафедрі постійно проводиться наукова робота, результати якої регулярно публікуються у відомих фахових виданнях як в Україні, так і закордоном. Студенти залучаються до наукової роботи і беруть участь у міжнародних конференціях.

 Навчально-науковий інститут неперервної освіти здійснює підготовку до загальнодержавного ЗНО для абітурієнтів на підготовчих курсах з предметів: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, рисунок та композиція.

Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (у дні шкільних канікул), дистанційна.

Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10.2018 р. по 30.05.2019 р.);

4 місяці (з 15.01.2019 р. по 30.05.2019 р.).

Переваги навчання:

 • якісна підготовка до ЗНО
 • високі результати сертифікатів ЗНО
 • фахове викладання дисциплін
 • наявність навчально-методичного забезпечення
 • рейтингова система оцінювання навчальних досягнень
 • поглиблене вивчення дисциплін
 • адаптація до навчання у ЗВО
 • різноманітні форми навчання
 • додаткові бали до рейтингу вступника
 • висока результативність вступу до ЗВО
 • гнучка система зарахування до НАУ
 • профільне навчання.

Заняття проводяться відповідно до програм загальнодержавного ЗНО адаптованих до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та технологій УЦОЯО. Навчальний процес забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр університету.

Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси і вступатимуть до НАУ на спеціальності, яким гарантована підтримка держави, до загального рейтингу вступника додаватимуться додаткові бали згідно з Правилами прийому до НАУ.

Адреса: 03058, м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1, кор. 8а, кім. 606, 609;

тел.: (044)406–79–08, 406–72–02, 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15.

E-mail: nnino@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua Web-сторінка: www.nnino.nau.edu.ua (Абітурієнту)