Організаційно-методична робота

Д.т.н., проф. Сібрук Л.В.
– член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій;
– член редакційної ради журналу «Електроніка та системи управління»(Київ)
Д.т.н., проф. Ільницький Л.Я.
– член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій;
– академік Транспортної академії України;
– академік Міжнародної академії інформатизації;
– член експертної ради ВАК України.
Д.т.н., проф. Іванов В.О.
– член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій.