Навчальні дисципліни

У процесі навчання студенти освоять значне число сучасних навчальних дисциплін, що забезпечить як високий рівень їхньої загальної підготовки, так і найсучасніший рівень спеціальної і профільної підготовки.

Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» і спеціальності 6.05080201 «Електронні прилади та пристрої» студенти вивчають наступні навчальні дисципліни:

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
Профілюючі дисципліни 1-4 курсів (ОКР «Бакалавр»)

 

 • інформатика,
 • фізичні основи електроніки,
 • теорія електричних та електронних кіл,
 • сигнали та процеси в електроніці,
 • теорія електромагнітного поля,
 • компоненти інтегральної електроніки,
 • аналогова і цифрова схемотехніка,
 • програмовані логічні інтегральні схеми,
 • теорія інформації та кодування,
 • мікропроцесорні пристрої,
 • пристрої живлення електронних систем,
 • основи побудови пристроїв приймання та обробки сигналів,
 • основи побудови пристроїв передачі сигналів,
 • основи конструювання електронних пристроїв,
 • структурна організація та архітектура комп’ютеризованих електронних пристроїв та систем,
 • основи математичного моделювання електронних пристроїв,
 • основи теорії стиснення сигналів та зображень,
 • основи побудови пристроїв запису та відтворення інформації,
 • мультимедійні пристрої відображення інформації,
 • виробництво електронних пристроїв та систем,
 • побудова електронних пристроїв з використанням MATLAB,
 • електронні пристрої та прилади.

 

Профілюючі дисципліни 5-6 курсів (ОКР «Магістр»)

 

 • оптоелектроніка та фотоніка,
 • діагностика та обслуговування електронних пристроїв та систем,
 • вимірювання в електронних пристроях,
 • електронні пристрої радіомоніторингу,
 • конструювання електронних приладів та пристроїв,
 • антенні та мікрохвильові пристрої та системи,
 • мікроконтролерні системи,
 • прикладні телевізійні системи,
 • телекомунікаційні системи та мережеві технології,
 • пристрої та системи електрозв’язку,
 • автоматизоване проектування електронних приладів та пристроїв,
 • математичні методи оптимізації електронних приладів та пристроїв,
 • основи наукових досліджень.

 

Крім профілюючих дисциплін, студенти вивчають дисципліни гуманітарного та економічного спрямування.

Навчальний матеріал, що освоюють наші студенти, закріплюється лабораторним практикумом унавчальних лабораторіях , а також прив’язується до реальних технічних об’єктів і технологій під час виробничих і переддипломних практик. Наша кафедра має широкі наукові і науково-технічні зв’язки і сьогодні має у своєму розпорядженні можливість проведення виробничих і переддипломних практик у ряді вітчизняних організаціях і підприємствах.