Навчальна діяльність

Цього року ми здійснюємо набір абітурієнтів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (чотири роки) за напрямом підготовки:

6.050802 Електронні пристрої та системи

Спеціальність 6.05080201 Електронні прилади та пристрої

Випускники шкіл та інших середніх навчальних закладів поточного і минулих років можуть поступати на перший курс. Випускники технікумів і прирівняних до них закладів відповідного профілю можуть бути прийняті відразу на 2-й або навіть на 3-й курс. Бакалаври можуть вступити на 5-й курс для отримання диплома спеціаліста чи магістра (навчання півтора роки) за тією ж спеціальністю.

НАВЧАЛЬНІ І ДОСЛІДНИЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО

антиплагiат