Захист кандидатської дисертації

15 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.08 при Національному авіаційному університеті успішно відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЗАДОРОЖНОГО ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА за темою “Параметричні перетворення у слабоспрямованих антенах гелікоптера”. Науковий керівник – д.т.н., проф. ІВАНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ.