Публікації

Друковані публикації

 1. А.Д. Любимов, А.И. Белец «Формирование и передача сигналов: Радиопередающие устройства»: Конспект лекций
  //К.:КМУГА, 1998, стр. 188
 2. V. Ivanov, L. Sibruk «Electrodynamics and UHF» deviсes: Lecture synopsis
  // Kyiv, NAU, 2002, р. 128
 3. В.А.Иванов, Е.И.Габрусенко «Поширення радиохвиль»: Конспект лекций
  // К.: НАУ, 2002, стр. 74
 4. А.О. Пеньков, Ю.М. Журавлёв «Пристрої приймання та обробки сигналів»: Курс лекцій
  // К.:НАУ, 2003, стр. 206
 5. Л.Я. Ільницький, О.Я.Савченко, Л.В.Сібрук «Антени та пристрої надвисоких частот». Посібник для ВНЗів.
  // К.: Укртелеком, 2003, 496 с.
 6. Іванов В.О., Габрусенко Є.І., Моргун А.О. Прогнозування величини коефіцієнта електромагнітного зв’язку бортових антен на етапі проектування літака.
  // Автошляховик України: Окр. Вип. Вісник Півн. наук. центр. ТАУ. – К.: ДП ”ДержавтотрансНДІпроект”, 2004. – Вип. 7. – С. 69-73.
 7. Іванов В.О., Богатир В.Т. Електромагнітна сумісність. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
  // К: НАУ, 2004. – 80 с.
 8. Ільницький Л.Я., Щербина О.А. Адаптивний вимірювач параметрів електромагнітного поля.
  // Збірка наукових праць „Електроніка та системи управління”. – Вип. 2. – К.: НАУ. – 2004. – С. 51-58.
 9. Іванов В.О., Богатир В.Т. Electromagnetic compatibility. Laboratory works 1-7 (methodical instruction).
  // К.: NAU, 2005. – 80 р.
 10. Любімов О.Д., Голубничий А.Г. Спосіб багатоканальної передачі дискретної інформації.
  // Патент 82053 України МПК (2006) H04J11/00 № 20040402844 Заявка 19.04.2004, Опубл. 15-11-2005, Бюл. № 11.
 11. Ільницький Л.Я. Автоматизований вимірювач напруженості електромагнітного поля.
  // Деклар. патент, 2005.
 12. Ільницький Л.Я. Автоматизований вимірювальний комплекс для радіомоніторингу електромагнітного поля.
  // Деклар. патент, 2005.
 13. Ільницький Л.Я. Атенюатор надвисоких частот з електронним керуванням.
  // Деклар. патент, 2005.
 14. Ilnitskiy L., Sibruk L. Antennas. Part 2: Lecture synopsis.
  // Kyiv, NAU, 2005, 108 p.
 15. Lyubimov O. Microwave and quantum devices. Part 2: Semiconductor devices. Lectures.
  // Kyiv, NAU, 2005.
 16. Іванов В.О., Габрусенко Є.І. Технічна електродинаміка. Антени та поширення радіохвиль. Конспект лекцій.
  // К.: НАУ, 2006. – 72 с.
 17. Ільницький Л.Я., Щербина О.А. Компенсація відбитих хвиль при вимірюванні діючої довжини антени.
  // Збірка наукових праць „Проблеми інформатизації та управління”. – Вип. 1(16). – К.: НАУ. – 2006. – С. 76-81.
 18. Ільницький Л.Я., Щербина О.А. Калібрування антени з урахуванням відбиття від землі.
  // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Авіа-2006”. – К.: НАУ. – 2006. – С. 23.48-23.52.
 19. Ilnitskiy L., Sibruk L. Antennas. Part 3. Module 2.
  // Kyiv: NAU, 2006. – 64 р.
 20. Ilnitskiy L. Nondirectional Antenna with Rotating Polarization.
  // Proceeding Int. Conf. TCSET’2006.
 21. Білець А.І., Любімов О.Д., Пепа Ю.В., Устименко В.Г. Електронні та квантові прилади НВЧ. Модуль 1.
  // К.: НАУ, 2006. — 224 с.
 22. Іванов В.О., Габрусенко Є.І. Технічна електродинаміка. Антени та поширення радіохвиль.
  // К.: НАУ, 2006. – 72 с.
 23. Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Свинцицька І.В. Укорочений симетричний вібратор із сповільню вальною структурою плеч.
  // Деклар. патент 13483. — Бюл. №4, 17.04.2006.
 24. Іванов В.О., Габрусенко Є.І. Технічна електродинаміка.
  // Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів ІЗДН. К.: НАУ, 2007. – 23 с.
 25. Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Васильчук А.В., Шкурко В.Г. Пристрої надвисоких частот та антени.
  // Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2007. – 64 с.
 26. Ільницький Л.Я., Любімов О.Д., Журавльов Ю.М. Основи побудови радіоканалів.
  // Методичні рекомендації до виконання курсового проекту. – К.: НАУ, 2007. – 48 с.
 27. Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Осама Турабі Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження електромагнітного поля
  // Патент 81697. – МПК (2008) G0 1 R 29/08. – Бюлетень № 16 від 10.10.2007.
 28. Ільницький Л.Я., Богатир В.Т., Сак В.С. Автоматизація вимірювальних процесів при випробуваннях радіоприймачів.
  // Вісник ДУІКТ, К.: Видавництво Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 2007. – том 6. – Вип. № 2. – С. 103-106.
 29. Ільницкий Л.Я., Любімов О.Д., Журавльов Ю.М. Основи побудови радіоканалів.
  // Методичні рекомендації до виконання курсового проекту спеціальності 6.091000. – К.: НАУ, 2007. – 60 с.
 30. Барабанов Ю.М., Іванов В.О., Чернявський І.І., Моргун А.О. Поле штирової антени, встановленої на корпусі літака.
  // Електроніка та системи управління. – К: НАУ, 2007. — №3 (13). – С. 88-95.
 31. Ільницький Л.Я., Сібрук Д.Л. Автоматичний вимірювач ширини смуги випромінювання.
  // Патент на корисну модель №25173 від 25.06.2007.
 32. Penkov A. Security system with television cameras.
  // Журнал “Захист інформації”, № 3, 2007.
 33. Ільницький Л.Я., Сібрук Д.Л. Вимірювач ширини смуги випромінювання.
  // Патент 34992. – МПК (2008) G0 1 R 23/16. – Бюлетень № 16 від 26.08.2008.
 34. Любімов О.Д., Белец А.І. Пристрої генерування та формування сигналів.
  // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт на ПК. – К.: НАУ, 2008. – 52 с.
 35. Журавльов Ю.М., Пеньков А.О. Пристрої приймання та обробки сигналів.
  // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2008. – 176 с.
 36. Пеньков А.О. Електроживлення електронної апаратури.
  // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2008. – 102 с.
 37. Пеньков А.О., Богатир В.Т. Електроживлення електронної апаратури.
  // Лабор. практикум на англ. мові. – К.: НАУ, 2008. – 42 с.
 38. Пеньков А.О., Богатир В.Т. Power supplies devices.
  // Lecture notes. – К.: НАУ, 2008. – 72 с.
 39. Пеньков А.О., Богатир В.Т. Power supplies devices.
  // Lab manual. – К.: НАУ, 2008. – 41 с.
 40. Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В. Super high-frequency devices.
  // Навчальний посібник. // К.: НАУ, 2008. – 128 с.
 41. Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. Малоелементна антена решітка обертової поляризації з керованою діаграмою спрямованості
  // Патент на корисну модель № 44847, 12.10.2009, Бюл. № 19, МПК(2009), Н01Q23/00.
 42. Сібрук Л.В., Бондаренко Д.П. Розроблення норм частотно-територіального рознесення засобів цифрового радіомовлення та телебачення стандарту T-DAB; DVB-T.
  // Електроніка та системи управління. – 2010. — №1(23). –С. 142-148.
 43. Пепа Ю.В., Щербина О.А., Михальчук І.І. Поля і хвилі в системах захисту інформації. Основи електродинаміки.
  // Лабораторний практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 50 с.
 44. Пепа Ю.В., Щербина О.А., Нечипорук О.П. Поля і хвилі в системах захисту інформації. Розповсюдження радіохвиль.
  // Лабораторний практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 51 с.
 45. Сібрук Л.В., Бондаренко Д.П. Вибір радіо технології для надання телекомунікаційних послуг населенню в депресивних регіонах.
  // Тези доповіді. АВІА–2011: X міжнар. наук.-техн. конф., 19 –21 квітня 2011 р.: тези доп. – К., 2011. – Т. 3. – С. 23.5-23.8.
 46. Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов В.О., Хомяк О.В. Комп’ютерна програма. Дослідження впливу форми діаграми спрямованості антени.
  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43758 від 15.05.2012.
 47. Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов В.О., Хомяк О.В. Комп’ютерна програма. Розрахунок електромагнітної сумісності (масова ситуація).
  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43759 від 15.05.2012.
 48. Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов В.О., Хомяк О.В. Комп’ютерна програма. Дослідження вибірковості загального частотно-просторового фільтру (NFD).
  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43840 від 21.05.2012.
 49. Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов В.О., Хомяк О.В. Комп’ютерна програма. Розрахунок норм частотно-територіального рознесення РЕЗ.
  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43841 від 21.05.2012.
 50. Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов В.О., Хомяк О.В. Комп’ютерна програма. Дослідження втрат при розповсюдженні радіохвиль.
  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43839 від 21.05.2012.
 51. Ільницький Л.Я., Щербина О.А. Малоелементна антенна решітка з заглушенням завади на частоті сигналу. // Патент на корисну модель № 70876, публ. відомостей 25.06.2012, Бюл.№ 12.
 52. Ільницький Л.Я., Щербина О.А. Оптимізація конструктивних параметрів директорної антени. // Електроніка та системи управління: зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – Вип. 2 (32). – С.153-158.
 53. Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Слободянюк П.В., Благодатний В.Г. (співавторство з провідними фахівцями Українського державного центру радіочастот). Антени телекомунікаційних пристроїв та радіомоніторингу.// Монографія. – К.: Вид-во УДЦР, 2012. – 240 с.

Електронні публікації

 1. Л.Я. Ильницкий, Л.В.Сибрук, А.Я. Савченко «Антени та пристрої НВЧ» підручник для НВЗ
  /// CD-ROM, 2003, 660 с.
 2. Ivanov V.,Sibruk L. «Electrodynamics and UHF devises»: Lecture synopsis
  /// CD-ROM, 2002, 128 p.
 3. В. Т. Богатир. «Двозондовий вимірювач комплексного коефіціента відбиття»
  /// CD-ROM, 2004
 4. Liubimov A., Beletz A. «Radio — frequensy generation and wave shaping devises» Laboratoru works 1-7.
  /// CD-ROM, 2003, 32p.
 5. А. А. Пеньков, Ю. М. Журавлёв. » Пристрої приймання та обробки сигналів «.
  /// CD-ROM, 2003.
 6. Белец А.І., Любімов О.Д. «Електронні та квантові прилади НВЧ. Частина 2. Модуль 2. Напівпровідникові прилади НВЧ» Конспект лекцій.
  /// CD-ROM, 2006, 215 с.
 7. Пеньков А.О., Гаєр Р.С. «Електроживлення електронної апаратури: віртуальні 6 лаб. роб. з дисципліни “Електроживлення електронної апаратури»
  /// CD-ROM, 2008.
 8. Богатир В.Т. «Electromagnetic compatibility: Part 1″ Текст лекцій
  /// CD-ROM, 2008.
 9. Михальчук І.І., Масловський Б.Г., Дрововозов В.І. «Комп’ютерні побутові мультимедійні системи» Навчально-методичний посібник з грифом МОНУ.
  /// CD-ROM, 2008, 256 с.
 10. Михальчук І.І., Павлов В.Г. «Структурна організація та архітектура комп’ютерних систем» Конспект лекцій.
  /// CD-ROM, 2008, 80 с.