Захист дипломних проектів

21-22 червня 2018 р. на кафедрі відбувся захист дипломних проектів за ОС “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.050802 “Електронні пристрої та системи”.

У своїх доповідях студенти денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» довели актуальність і практичну значимість проектів та розкрили суть запропонованих технічних рішень. Після надання дипломниками змістовних відповідей на питання, члени екзаменаційної комісії зазначили, що всі студенти продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок та гідні отримати освітню кваліфікацію «Бакалавр».

Бажаємо їм подальших творчих успіхів і продовження навчання у магістратурі!

 Склад екзаменаційної комісії зліва направо: зав. кафедри проф. Сібрук Л.В., голова профспілки аеропорту “Бориспіль” Мартинюк О.Д., проф. Білецький А.Я., доц. Щербина О.А.

Захист дипломного проекту студентки Лисенко М.

Оголошення результатів захисту

Та поздоровлення.