OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На фото: доцент Габрусенко Є.І. з командирами груп коледжу Андрієм Задиракою
та Тихоном Целованським в лабораторії антенних пристроїв. Звертаємось до
випускників шкіл та коледжів з пропозицією зробити вибір своєго майбуття!
Читайте на нашому сайті опис спеціальності 171 “Елекктроніка. Електронні
прилади та пристрої” та дивіться ролік на головній сторінці.