Сорочан Анатолій Григорович

Сорочан Анатолій Григорович – д-р. техн. наук, доцент. Народився в Рівненській обл. в 1948р. У 1976р. закінчив Рязанський радіотехнічний інститут за спеціальністю «радіоелектронні пристрої». Спеціаліст в області радіоелектронних пристроїв і систем. Після закінчення інституту і до 2007р. трудова діяльність пройшла на підприємствах військово-промислового комплексу. У 1991р. захистив кандидатську дисертацію у вченій раді при Ростовському НДІ радіозв’язку.

         У 2007р. перейшов на викладацьку діяльність, працював на посаді професора на радіотехнічному факультеті Донецького Національного технічного університету. У 2010р. захистив докторську дисертацію у вченій раді при Національному авіаційному університеті. З лютого 2015 р. працює в Національному авіаційному університеті на посаді професора кафедри «Радіоелектронних пристроїв та систем». Має понад 110 наукових робіт, з яких понад 20 винаходів, один навчальний посібник з грифом МОН, одна монографія.

         Запропонував новий метод кореляційної обробки сигналів з кутовою модуляцією, який отримав назву «J-кореляційного методу обробки». На підставі запропонованого методу розроблено новий напрямок радіотехнічних систем, які включають до свого складу методи виявлення радіосигналів, методи вимірювання дальності, швидкості руху літальних об’єктів, методи пеленгації (пасивної і активної) та ін. Читає дисципліни «Основи побудови пристроїв прийому і обробки сигналів», «Теоретичні основи використання радіочастотного ресурсу та радіомоніторинг».