Засідання кафедри

18.06.2018 р. на засіданні кафедри обговорювалось питання щодо обрання Задорожного Олександра Сергійовича на посаду асистента кафедри. Колектив кафедри заслухав звіт Задорожного О.С. про результати навчальної, навчально-методичної, навчально-організаційної, наукової та виховної роботи за період з 2015 р. по 2018 р. і зробив наступні висновки.

Протягом звітного періоду опанував лабораторні та практичні заняття з дисциплін, захистив дисертаційну роботу, опублікував 3 наукові статті у фахових виданнях. У ході обговорення кандидатури Задорожного О.С. ухвалили: рекомендувати Вченій раді НН ІАЕТ для обрання за конкурсом на посаду асистента кафедри кандидатуру Задорожного О.С. терміном на 3 роки.